گفتگو با کارشناسان
بسته‌های دکا

خانواده دکا

اقتصادی‌ترین بسته‌های ترکیبی

بسته‌های «خانواده دکا»، بسته‌هایی بر اساس نیازهای ارتباطی و میزان مصرف مشترکین است. در این طرح شما مشترکین سیم‌کارت‌ دائمی و اعتباری رایتل می‌توانید مکالمه و پیامک درون‌ و برون شبکه و همچنین اینترنت را در قالب بسته های ترکیبی دکا دریافت نموده و هزینه‌های خود را مدیریت کنید.

نام بسته

مکالمه درون شبکه (دقیقه)

پیامک درون شبکه (عدد)

مکالمه برون شبکه (دقیقه)

پیامک برون شبکه (عدد)

حجم ترافیک عادی (GB)

حجم ساعات ترافیک افت مصرف (GB)

قیمت (ریال)

دکا

10,000

10,000

-

-

-

-

110,092

دکا گپ

10,000

10,000

130

130

-

-

137,615

دکا تک

10,000

10,000

130

130

3

3

368,000

دکا بی‌نهایت

10,000

10,000

250

250

5

5

490,000

دکا

10,000

10,000

-

-

-

-

110,092

دکا گپ

10,000

10,000

130

130

-

-

137,615

دکا تک

10,000

10,000

130

130

3

3

368,000

دکا بی‌نهایت

10,000

10,000

250

250

5

5

490,000

مهلت استفاده از هریک از بسته‌‌ها از زمان خرید 1 ماه است.

قیمت بسته‌ها بدون احتساب مالیات می‌باشد.

بسته‌های هدیه و بسته‌های آغازین به ترتیب بالاترین اولویت را نسبت به بسته‌های دیگر دارند.

روش‌های خرید بسته‌های ترکیبی خانواده دکا

اپلیکشن رایتل من

کد دستوری #200*

خرید بسته اینترنت

وب‌سایت رایتل/ خرید بسته

سامانه رایتل من

فروشگاه های رایتل