گفتگو با کارشناسان
مدیریت خدمات پیامکی

مدیریت خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده

تمامی مشتركين رايتل جهت مدیریت خدمات پيامك‌هاي انبوه و ارزش افزوده خود از روش‌های زير اقدام کنند:

 

 

 

استفاده از نرم افزار رایتل من

در نرم‌افزار کاربردی رایتل من و با استفاده از منوی "مدیریت خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده" مشاهده و مدیریت فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی خدمات پیامکی انبوه امکان‌پذیر است

ارسال يك پيامك خالي به شماره 800 يا شماره 195

شماره‌گيری كد دستوری #800* يا كد دستوري #195*

نحوه‌ی عملکرد کد دستوری

پس از شماره‌گيری كد دستوری #800* يا #195* در گوشی خود، گزینه‌های زیر به شما نمایش داده می‌شود:

قطع تبلیغات

قطع خدمات محتوایی

خدمات فعال

تبلیغ از خط شخصی

هزینه خدمات ارزش افزوده (VAS)

کد دستوری / سامانه پیامکی

عنوان

توضیحات

کد دستوری #1*800*
یا
ارسال عدد 1 به 800

خدمات فعال

برای غیرفعال‌سازی و جلوگیری از دريافت پيامك‌هاي تبلیغاتی که از مراکز پیام‌ مانند (100012345 و 3000012345) و شماره‌های مشابه ارسال می‌‌شود، کاربرد دارد.

کد دستوری #2*800*
یا
ارسال عدد 2 به 800

قطع خدمات محتوایی

با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت خدمات فعال و عدم ارائه سرویس‌ با مدل حق اشتراک روزانه توسط رایتل، این نوع سرویس‌ها به صورت پیش‌فرض غیرفعال بوده و نیازی به قطع این خدمات از سمت شما مشترکین نمی‌باشد.

کد دستوری #3*800*
یا
ارسال عدد 3 به 800

قطع تبلیغات

رایتل در راستای اجرای مصوبه شماره 1 جلسه 300 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور و به منظور رعایت حقوق شما مشترکین گرامی نسبت به حذف سرویس های ارزش افزوده روزانه خود اقدام کرده است و تنها سرویس های پیامکی استعلامی خدمات دولت الکترونیک فعال بوده و فقط به ازای هربار درخواست شما این خدمات ارائه می‌شود.

کد دستوری #4*800*
یا
ارسال عدد 4 به 800

تبلیغ از خط شخصی

با انتخاب این گزينه، شما می‌توانید شماره شخص ارسال کننده پیامک تبلیغاتی را گزارش کرده تا پيامك‌هاي ارسالي از شماره اعلام شده پس از تاييد اپراتور قطع شود.

کد دستوری #6*800*

هزینه خدمات ارزش افزوده (VAS)

با انتخاب این گزینه، می‌توانید جزئیات هزینه‌‌های کسر شده بابت عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده را در قالب پیامک دریافت کنید. **

کد دستوری #1*800*
یا
ارسال عدد 1 به 800

خدمات فعال

برای غیرفعال‌سازی و جلوگیری از دريافت پيامك‌هاي تبلیغاتی که از مراکز پیام‌ مانند (100012345 و 3000012345) و شماره‌های مشابه ارسال می‌‌شود، کاربرد دارد.

کد دستوری #2*800*
یا
ارسال عدد 2 به 800

قطع خدمات محتوایی

با توجه به توضیحات ارائه شده در قسمت خدمات فعال و عدم ارائه سرویس‌ با مدل حق اشتراک روزانه توسط رایتل، این نوع سرویس‌ها به صورت پیش‌فرض غیرفعال بوده و نیازی به قطع این خدمات از سمت شما مشترکین نمی‌باشد.

کد دستوری #3*800*
یا
ارسال عدد 3 به 800

قطع تبلیغات

رایتل در راستای اجرای مصوبه شماره 1 جلسه 300 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور و به منظور رعایت حقوق شما مشترکین گرامی نسبت به حذف سرویس های ارزش افزوده روزانه خود اقدام کرده است و تنها سرویس های پیامکی استعلامی خدمات دولت الکترونیک فعال بوده و فقط به ازای هربار درخواست شما این خدمات ارائه می‌شود.

کد دستوری #4*800*
یا
ارسال عدد 4 به 800

تبلیغ از خط شخصی

با انتخاب این گزينه، شما می‌توانید شماره شخص ارسال کننده پیامک تبلیغاتی را گزارش کرده تا پيامك‌هاي ارسالي از شماره اعلام شده پس از تاييد اپراتور قطع شود.

کد دستوری #6*800*

هزینه خدمات ارزش افزوده (VAS)

با انتخاب این گزینه، می‌توانید جزئیات هزینه‌‌های کسر شده بابت عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده را در قالب پیامک دریافت کنید. **

مصوبه

پیرو اجرای مصوبه 1 جلسه 300 سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی کشور و حذف سرویس‌های ارزش افزوده روزانه توسط رایتل، هزینه‌های کسر شده در این خصوص مربوط به قبل از تاریخ 1399/03/19 می‌باشد.

توجه:
  1. در صورت انتخاب هر یک از گزینه‌های بالا، دریافت پیامک‌های بانکی شما با تغییر مواجه نخواهد شد.
  2. شما می‌توانید با ارسال عدد 5 به سرشماره 800 نسبت به فعال‌سازی مجدد پیامک‌های تبلیغاتی خود اقدام کنید.