گفتگو با کارشناسان
مديريت تماس

انتقال تماس

به راحتی می توانید تماس های خود را به شماره دیگری انتقال دهید.

هنگامي که به هر دليلي نمي‌توانيد پاسخگوي تماس‌هاي خود باشيد، با استفاده از اين سرويس مي‌توانيد تماس‌هاي دريافتي را به شماره ديگري منتقل نماييد تا تماس‌هاي ورودي‌ به شماره تعيين شده انتقال يابد. موارد زير در اين سرويس قابل تنظيم هستند:

  • انتقال تمامي تماس‌‌ها
  • انتقال تماس در صورت اشغالي خط
  • انتقال در صورت عدم پاسخگويي
  • انتقال تماس در هنگام عدم دسترسي
نحوه کارکرد

شما مي‌توانيد تمامي تنظيمات فوق را بر روي گوشي‌تان در قسمت "تنظيمات تماس" انجام دهيد. در صورت فعال‌سازي سرويس انتقال تماس، امکان استفاده از سرويس‌ "تماس هاي از دست رفته" وجود ندارد.

هزینه

فعال‌سازي اين سرويس هزينه اي ندارد ولي در صورت استفاده، مشترک ملزم به پرداخت هزينه است. به طور مثال اگر مشترک شماره خود را به شماره ديگري منتقل نمايد و فردي با مشترک تماس بگيرد، در صورت انتقال تماس، هزينه مکالمه با شماره منتقل شده محاسبه مي‌شود.

انتظار مکالمه

آگاهي از تماس‌هاي پشت خطي و امکان انتظار براي تماس‌گيرندگان

چنانچه در حال مکالمه هستيد و با شما تماسي گرفته شود، سرويس انتظار مکالمه به شما اين امکان را مي‌دهد تا تماس دوم را حتي در هنگام مکالمه اول دريافت کنيد و آن تماس را از دست ندهيد. در اين حالت شما صداي بوق منقطعي مي‌شنويد و شماره تماس گيرنده جديد نيز بر روي صفحه نشان داده مي شود که نشان مي‌دهد نفر دوم در حالت انتظار براي برقراي تماس با شما است. در اين حالت شما مي‌توانيد تماس اول را نگه داشته و تماس دوم را برقرار کنيد و يا تماس دوم را در حالت انتظار نگه داشته و به مکالمه خود ادامه دهيد. در صورتي که اين سرويس فعال نشده باشد، در چنين حالتي تماس گيرنده دوم بوق اشغال خواهد شنيد.

نحوه کارکرد

شما مي‌توانيد تمامي تنظيمات انتظار مکالمه را بر روي گوشي‌تان در قسمت "تنظيمات تماس" انجام دهيد.

مسدود کردن تماس

امکان مسدود نمودن تماس‌ها

استفاده از سرويس محدوديت تماس رايتل، اين امکان را در اختيار شما قرار مي‌دهد تا هر گونه تماس داخلي يا خارجي (به‌جز شماره‌هاي اضطراري) را در صورت لزوم مسدود کنيد. از اين سرويس مي‌توانيد براي ايجاد محدوديت در مکالمات (صوتي و تصويري) ورودي وخروجي خود استفاده کنيد. بکارگيري اين سرويس بخصوص هنگامي که گوشي خود را در اختيار فرد ديگري قرار داده‌ايد و يا هنگامي که در موقعيت رومينگ قرارداريد نقش عمده‌اي در کنترل هزينه‌ها خواهد داشت.

ویژگی‌ها

سرويس محدوديت مکالمه را مي‌توان براي تمامي تماس‌هاي زير بکار برد:

تمامي تماس‌هاي خروجي

تماس‌هاي خروجي بين المللي

تماس‌هاي خروجي بين المللي در زمان رومينگ

تمامي تماس‌هاي ورودي

تماس‌هاي ورودي در زمان رومينگ

نحوه کارکرد

شما مي‌توانيد تمامي تنظيمات مسدود نمودن تماس را بر روي گوشي‌تان در قسمت "تنظيمات تماس" انجام دهيد. رمز عبور پيش فرض 0000 است. مشترکين مي توانند اين رمز را از طريق تنظيمات گوشي خود تغيير دهند. اين سرويس براي تمام مشترکين رايگان است.