گزارش تماس

گزارش تماس

آگاهی از آخرين وضعيت اعتبار خود پس از هر تماس

مشترکين سيم کارت های اعتباری رايتل می توانند با استفاده از اين سرويس همواره از وضعيت اعتبار حساب خود مطلع شوند و هزينه‌های خود را مديريت کنند. با فعال‌سازی این سرويس، بعد از هر تماس، پيامی مبنی بر مدت زمان مکالمه، هزينه تماس و باقيمانده اعتبار برای مشترکين نمایش داده می‌شود.

نحوه کارکرد

این سرویس به صورت پیش فرض فعال نمی‌باشد و شما می‌توانید با یکی از روش های زیر نسبت به فعال‌سازی و انجام تنظیمات آن اقدام نمایید:

مراجعه به سامانه رایتل من ، انتخاب منوی “سرویس‌های من”

مراجعه به اپلیکیشن رایتل من ، انتخاب منوی “سرویس‌های من”

هزينه

فعال‌سازی و استفاده از اين سرويس برای تمامی مشترکين اعتباری رايتل رايگان می‌باشد.