بسته های رایتا

بسته های ترکیبی "رایتا"

ویژه سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری رایتل

خرید بسته متناسب با الگوی مصرف یکی از بهترین گزینه‌ها برای کاهش هزینه‌های ارتباطی است. رایتل با در نظر گرفتن نیاز مشترکین به بسته های اینترنت همراه، مکالمه و پیامک، بسته‌های ترکیبی ارائه کرده است.  شما مشترکین سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری می‌توانید بسته ترکیبی “رایتا” را با توجه به نیاز و بودجه خود خریداری کنید.

نام بسته ترکیبی

مدت زمان بسته

(روز)

حجم اینترنت

(گیگابایت)

حجم اینترنت داخلی *

(گیگابایت)

مکالمه درون و برون شبکه

(دقیقه)

پیامک درون و برون شبکه

(عدد)

قیمت**

(ریال)

کد فعال‌سازی بسته‌ ترکیبی

رایتا 1

1ماه

1

1

10

10

149,000

رایتا 2

1ماه

2

2

20

20

199,000

رایتا 3

1ماه

3

3

30

30

259,000

رایتا 5

1ماه

5

5

50

50

299,000

رایتا 7

1ماه

7

7

70

70

359,000

رایتا 10

1ماه

10

10

100

100

419,000

رایتا 15

1ماه

15

15

150

150

559,000

رایتا 1

1ماه

1

1

10

10

149,000

رایتا 2

1ماه

2

2

20

20

199,000

رایتا 3

1ماه

3

3

30

30

259,000

رایتا 5

1ماه

5

5

50

50

299,000

رایتا 7

1ماه

7

7

70

70

359,000

رایتا 10

1ماه

10

10

100

100

419,000

رایتا 15

1ماه

15

15

150

150

559,000

* چنانچه بسته اینترنت همراه فعال داشته باشید، تعرفه استفاده از اینترنت داخلی 50 درصد نسبت به تعرفه اینترنت بین‌الملل (عادی) کاهش می‌یابد. همچنین با توجه به کاهش تعرفه آزاد (بدون خرید بسته) اینترنت رایتل به هر گیگابایت 40 هزار ریال، تعرفه استفاده از اینترنت داخلی و بین‌الملل در زمان استفاده از تعرفه آزاد یکسان است. ** قیمت‌ بسته‌ها بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.

روش‌های خرید بسته‌های ترکیبی رایتا

اپلیکشن رایتل من

سامانه کد دستوری#200*

وب‌سایت رایتل / خرید بسته

سامانه رایتل من

فروشگاه های رایتل

توجه:

 بسته‌های هدیه و بسته‌های آغازین به ترتیب بالاترین اولویت را نسبت به بسته‌های دیگر دارند.