گفتگو با کارشناسان
کنفرانس تلفنی

کنفرانس تلفنی

با حداکثر 5 نفر به راحتی و به‌طور همزمان صحبت کنيد.

با اين سرويس می توانيد با دوستان خود مکالمات گروهی داشته باشيد و يا می توانيد از چند همکار خود به طور همزمان اطلاعات مورد نياز خود را کسب نماييد. سرويس "کنفرانس تلفنی" باعث بهبود عملکرد شما و صرفه جويی هرچه بيشتر در زمان می شود. مخاطبين شما می توانند مشترکين کليه اپراتورهای تلفن همراه، تلفن ثابت و يا حتی مخاطبين بين المللی باشند.

نحوه کارکرد

اين سرويس برای کليه مشترکين بصورت پيش فرض فعال است.

جهت برخورداری از اين سرويس گوشی شما بايد قابليت کنفرانس صوتی را داشته باشد.

در صورتی که می خواهيد در طول کنفرانس هيچ تماسی را از دست ندهيد، سرويس "انتظار مکالمه" خود را فعال نماييد.

مراحل ایجاد کنفرانس صوتی:
  • تماس با نفر اول
  • افزودن تماس دوم (پس از برقراری تماس، نفر اول در حالت Hold قرار می گيرد.)
  • پس از برقراری تماس، نفر دوم به کنفرانس Merge می شود.
  • تا 5 نفر می توانند به طريق فوق به کنفرانس اضافه شوند.
هزینه ها

هزينه هر تماس در کنفرانس صوتی، معادل يک تماس عادی و بر عهده تماس گيرنده خواهد بود. به عنوان مثال اگر شما 4 نفر را به کنفرانس اضافه کنيد، هزينه هر 4 تماس بر عهده شما خواهد بود.