گفتگو با کارشناسان
سنجش میزان مصرف اینترنت

سنجش میزان مصرف اینترنت

 

شما مشترکین عزیز می توانید با دانلود یکی از فایل های زیر که حجم آنها دقیق و به صورت استاندارد می باشد، میزان مصرف اینترنت خود را از طریق اپلیکیشن رایتل من صحت‌سنجی نمایید. کافیست میزان حجم بسته اینترنت، قبل و بعد از دانلود مقایسه شده و بررسی گردد.

در صورتیکه حجم مصرف شده از بسته، بیش از 8% حجم دانلود شده باشد، می‌توانید از طریق تماس با 200 از خطوط رایتلی و 09202000000 با خطوط غیر رایتلی مشکل خود را در میان بگذارید.