گفتگو با کارشناسان
رسیدگی به مزاحمت تلفنی

رسیدگی به مزاحمت تلفنی

چنانچه مشترک رایتل، مورد مزاحمت تلفنی قرارگیرد، می تواند شخصا، با درخواست کتبی و یا از طریق وکیل قانونی خود جهت ثبت شکایت اقدام نماید.

روش‌های ثبت شکایت به شرح زیر می باشند:

شما مشترک رایتل می توانید با در دست داشتن اصل کارت ملی و سند سیم‌کارت خود به یکی از مراکز اصلی ارایه دهنده خدمات رایتل مراجعه نمایید. جهت اطلاع از لیست مراکز اصلی ارایه دهنده این خدمات، به صفحه مراکز امور مشتریان کلیک کنید.

همچنین می توانید فرم “رسیدگی به مزاحمت تلفنی” را از وب سایت رایتل بارگیری (Download) کرده و پس از تکمیل فرم مربوطه، امضای خود را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانید. فرم مذکور باید به انضمام “کپی برابر اصل” کارت ملی و کپی سند سیم‌کارت به آدرس شرکت رایتل ارسال گردد.
جهت دریافت فرم رسیدگی به مزاحمت تلفنی، اینجا کلیک کنید.

در صورتی که مشترکین تلفن ثابت و یا تلفن همراه سایر اپراتورها (غیر رایتل)، قصد شکایت از یکی از شماره های متعلق به رایتل، تحت عنوان مزاحمت تلفنی را داشته باشند، باید موضوع را از طریق اپراتور مربوط به خود پیگیری نمایند. بدیهی است در این صورت، موضوع از طریق همکاری اپراتور مذکور و شرکت رایتل پیگیری خواهد شد.