گفتگو با کارشناسان
انتقال مالکیت

انتقال مالکیت سیم‌کارت

مشترکین رایتل در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انتقال مالکیت سیم‌کارت خود به فرد دیگری اقدام نمایند. پس از انجام عملیات، تملک فرد انتقال دهنده لغو و فرد انتقال گیرنده، مالک جدید سیم‌کارت رایتل محسوب می‌گردد.
جهت انتقال مالکیت، می‌توانید به تمامی مراکز امور مشتریان مراجعه نمایید.

مدارک و شرایط لازم جهت انتقال مالکیت سیم‌کارت:

حضور فرد انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا وکیل قانونی هر یک از طرفین

اصل کارت ملی یا شناسنامه جدید دارای کد ملی متقاضی/ وکیل/ نماینده مشترک حقوقی

اصل و تصویر وکالت‌نامه (در صورت مراجعه وکیل)

به‌همراه داشتن شماره سیم‌کارت فعال به نام مشترک در یکی از اپراتورهای تلفن همراه، جهت دریافت کد احراز هویت یکبار مصرفOTP (در صورت وجود)

پرداخت صورت‌حساب میان دوره برای سیم‌کارت‌های دایمی

تنظیم سند انتقال مالکیت و درج امضاء و اثر انگشت طرفین

نکات:

چنانچه سیم‌کارت رایتل به‌صورت یک طرفه یا دو طرفه مسدود شده باشد، پس از رفع مسدودی، انتقال مالکیت سیم‌کارت امکان‌پذیر خواهد بود.

پس از انتقال مالکیت، اعتبار ریالی و تمامی بسته‌های فعال بر روی سیم‌کارت که مشترک برای خرید آنها مبلغی پرداخت نموده، به مالک جدید انتقال می‌یابند.

با توجه به مصوبه سازمان تنظیم مقررات، اپراتور مجاز به فروش سیم‌کارت به افراد کمتر از ۱۸ سال نیست.

با توجه به مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر 10 سیم‌کارت فعال برای هر مشترک، در صورتی که انتقال گیرنده دارای تعداد بیش از ۱۰ سیم‌کارت فعال باشد، پس از انتقال مالکیت، سیم‌کارت مشترک مسدود خواهد گردید.