کدهای دستوری رایتل

سامانه کد دستوری

تسهیل در عملیات ارتباطی همراه بدون نیاز به اینترنت

با استفاده از سرویس کدهای دستوری می‌توانید با شماره‌گیری کد مورد نظر به منوی سرویس‌دهی
دسترسی پیدا کرده و از خدمات و امکانات زیر بهره مند شوید:

  • مشاهده و خرید بسته اینترنت همراه، مکالمه و پیامک
  • استعلام باقیمانده بسته اینترنت همراه، مکالمه و پیامک
  • مشاهده صورت‌حساب و خرید و استعلام شارژ
  • استعلام شماره، سرویس فعال و تنظیمات سرویس‌ها
فهرست کدهای دستوری رایتل

شما می‌توانید برای دریافت خدمات، علاوه بر کدهای دستوری از روش‌های زیر نیز استفاده کنید:

اپلیکیشن رایتل من

خرید مستقیم بسته

افزایش اعتبار

سامانه رایتل من

کدهای دستوری سرویس دهندگان

تراکنش‌های بانکی، خرید شارژ و امور خیریه را با کدهای دستوری انجام دهید.

برای سهولت در انجام انواع کارهای بانکی، بیمه، شهرداری، خدمات اینترنت و امور خیریه می‌توانید از کدهای دستوری زیر استفاده کنید:

کد دستوری

ارایه دهنده

امکانات

شماره پشتیبانی

سازمان فنآوری و ارتباطات شهرداری تهران

استعلام

عوارض

حمل و نقل

سایر

021-137

021-55625866

پرداخت الکترونیک سداد

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

سایر

021-42739000

سامان کیش (SEP)

شارژ مستقیم

بسته اینترنت

پرداخت قبوض خدماتی

سایر

021-84080

آسان پرداخت پرشین

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

پرداخت قبوض خدماتی

سایر

021-83333

بانک پاسارگاد

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

پرداخت قبوض خدماتی

سایر

021-82890

تهران اینترنت

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

پرداخت قبوض خدماتی

سایر

021-4780

بانک رفاه

شارژ مستقیم

پرداخت قبوض خدماتی

خدمات بانکی

خدمات کارت

سایر

021-8525

رایان ارتباطات دانش سنج

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

سایر

021-89710

021-89717000

شرکت ایران کیش (پات)

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

سایر

021-1688

1#*

ستاره اول خلیج فارس

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

سایر

021-79182000

بهار ارتباط گستر

شارژ مستقیم

بسته اینترنت

سایر

021-41742000

کمیته امداد امام خمینی (ره)

کمک های مردمی

زکات و کفاره

سایر

021-1498

کمیته امداد امام خمینی (ره)

ایران همدل

سایر

021-1498

آتیه سازان حافظ (بیمه سلامت ایرانیان)

اعتبار بیمه ای

شناسه HID

پزشک خانواده

سایر

021-1420

سازمان فنآوری و ارتباطات شهرداری تهران

استعلام

عوارض

حمل و نقل

سایر

021-137

021-55625866

پرداخت الکترونیک سداد

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

سایر

021-42739000

سامان کیش (SEP)

شارژ مستقیم

بسته اینترنت

پرداخت قبوض خدماتی

سایر

021-84080

آسان پرداخت پرشین

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

پرداخت قبوض خدماتی

سایر

021-83333

بانک پاسارگاد

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

پرداخت قبوض خدماتی

سایر

021-82890

تهران اینترنت

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

پرداخت قبوض خدماتی

سایر

021-4780

بانک رفاه

شارژ مستقیم

پرداخت قبوض خدماتی

خدمات بانکی

خدمات کارت

سایر

021-8525

رایان ارتباطات دانش سنج

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

سایر

021-89710

021-89717000

شرکت ایران کیش (پات)

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

سایر

021-1688

1#*

ستاره اول خلیج فارس

شارژ مستقیم

رمز شارژ

بسته اینترنت

سایر

021-79182000

بهار ارتباط گستر

شارژ مستقیم

بسته اینترنت

سایر

021-41742000

کمیته امداد امام خمینی (ره)

کمک های مردمی

زکات و کفاره

سایر

021-1498

کمیته امداد امام خمینی (ره)

ایران همدل

سایر

021-1498

آتیه سازان حافظ (بیمه سلامت ایرانیان)

اعتبار بیمه ای

شناسه HID

پزشک خانواده

سایر

021-1420