گفتگو با کارشناسان

راهنمای فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی سرویس رومینگ بین الملل

روش اول: از طریق "رایتل من"
روش دوم: از طریق "کد دستوری"