گفتگو با کارشناسان
فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی رومینگ

راهنمای تنظیمات فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی رومینگ

 

در مناطق دورافتاده و غیرشهری که فاقد پوشش ‌نسل سوم و چهارم رایتل هستند و همچنین در کشورهای طرف قرارداد با رایتل، امکان استفاده از سرویس رومینگ وجود دارد. تنظیمات فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی رومینگ بر روی دستگاه‌های دارای سیستم عامل مشابه با برند و مدل‌های گوناگون، یکسان هستند.

✔ جهت اطلاع از نوع و نسخه سیستم عامل نصب شده، می‌توانید بر روی دستگاه خود، به قسمت تنظیمات دستگاه مراجعه کنید.