گفتگو با کارشناسان

سرویس‌های دولت الکترونیک

سرویس‌های دولت الکترونیک

سرویس‌های “دولت الکترونیک” با همکاری و مسئولیت شرکت پژوهش و توسعه ناجی راه‌اندازی شده است. با استفاده از این سرویس‌ها، مشترکین رایتل می‌توانند از خدمات ارایه شده در حوزه دولت الکترونیک به شرح زیر بهره‌مند شوند:

نحوه کارکرد

برای استفاده از سرویس‌های "دولت الکترونیک" مطابق جدول زیر اقدام نمایید:

ردیف

نام سرویس

نحوه استعلام

قیمت هر پیامک دریافتی (ریال)

1

استعلام خلافی خودرو

ارسال شماره VIN خودرو به سرشماره 1101202020

3,500

2

استعلام نمره منفی گواهینامه رانندگی

ارسال شماره گواهینامه رانندگی به سرشماره 1101202020

3,500

3

استعلام وضعیت صدور گواهینامه

ارسال کد ملی خود به سرشماره 1101202010

3,500

4

استعلام وضعیت کارت سوخت خودرو

ارسال شماره VIN خودرو به سرشماره 1101202040

3,500

5

استعلام خودرو مکشوفه*

ارسال (VIN*کدملی) به سرشماره 11012030

3,500

6

استعلام پلاک‌های فک شده

ارسال کد ملی خود به سرشماره 11012040

3,500

7

سرویس‌های نظام وظیفه عمومی

ارسال علامت سوال (؟) به سرشماره 110206010

3,500

1

استعلام خلافی خودرو

ارسال شماره VIN خودرو به سرشماره 1101202020

3,500

2

استعلام نمره منفی گواهینامه رانندگی

ارسال شماره گواهینامه رانندگی به سرشماره 1101202020

3,500

3

استعلام وضعیت صدور گواهینامه

ارسال کد ملی خود به سرشماره 1101202010

3,500

4

استعلام وضعیت کارت سوخت خودرو

ارسال شماره VIN خودرو به سرشماره 1101202040

3,500

5

استعلام خودرو مکشوفه*

ارسال (VIN*کدملی) به سرشماره 11012030

3,500

6

استعلام پلاک‌های فک شده

ارسال کد ملی خود به سرشماره 11012040

3,500

7

سرویس‌های نظام وظیفه عمومی

ارسال علامت سوال (؟) به سرشماره 110206010

3,500

*در این سرویس مشترکی که خودروی ایشان به سرقت رفته، می‌تواند پس از ثبت شکایت در اداره آگاهی، با ارسال کد ملی و شماره VIN خودروی خود (Code Melli*VIN) به سرشماره 11012030 از مراحل رسیدگی به پرونده خودروی مسروقه‌اش آگاهی یابد.

نکته: منظور از شماره VIN خودرو کد ۱۷ رقمی متشکل از اعداد و حروف بوده که معمولا روی کارت و سند خودرو درج شده است.

هزینه سرویس‌ها

از آنجا که این سرویس‌ها جزو سرویس‌های ارزش افزوده هستند، از مشترکین فقط در ازای دریافت پیامک از سیستم، هزینه کسر خواهد شد و ارسال پیامک به سرشماره‌های اعلام شده رایگان است.