گفتگو با کارشناسان
به جای من

سرويس به جای من

درخواست پرداخت هزينه تماس از مخاطبين ديگر رايتل در هنگام نياز
  • شما با استفاده از سرويس “به جای من” مي‌توانيد با شماره‌گيری پيش کد ۴۴۴ قبل از شماره مشترک مقصد، از ديگر مشترکين درخواست کنید تا هزینه‌ مکالمه را متقبل شوند. در اين حالت، ارتباط از طريق سيستم گويا با مشترک مقصد برقرار شده و امکان رد يا قبول تماس “به جای من” برای او فراهم می‌شود. درصورت پذيرش توسط مخاطب، تماس برقرار شده و هزینه تماس از اعتبار مشترک مقصد کسر يا روی قبض دوره‌ بعد او محاسبه خواهد شد.
  • اين سرويس قابل استفاده در شرايط اضطراری است و در مواردی که نياز به يک تماس فوری داشته ولی از اعتبار کافی برخوردار نباشيد، راهگشا خواهد بود.
  • خانواده‌ها نيز به‌عنوان يکی از اصلی‌ترین مشتريان هدف اين سرويس، در مواقعی که فرزندانشان شارژ کافی جهت برقراری تماس ندارند، بدون نگرانی و به راحتی می‌توانند با آن‌ها در ارتباط باشند.

نحوه استفاده از سرويس

اين سرويس به‌صورت پيش فرض برای تمامی مشترکين دائمی و اعتباری رايتل فعال است.

مشترکين می‌توانند جهت استفاده از اين سرويس به يکی از دو روش زير اقدام نمايند:

44409xxxxxxxxx

*444*09xxxxxxxxx#

امکان انتخاب زبان و مديريت شماره‌های مجاز و غيرمجاز در برقراری ارتباط با شما نيز از ديگر قابليت‌های سرويس “به جای من” بوده که از طريق کد دستوری #444* قابل دسترسی هستند.

هزینه

استفاده از اين سرويس رايگان بوده و هيچ‌گونه هزينه اضافی برای مشترکين نخواهد داشت. درصورتی‌که مشترک مقصد، تماس “به جای من” را دريافت و هزينه تماس را قبول کند، کارکرد بر حسب تعرفه يک تماس صوتی درون شبکه (100 ريال) و از شارژ ریالی ایشان محاسبه می‌شود