روزهای رایتلی

روزهای رایتلی

رایتلی‌ها، هر هفته از رایتل هدیه بگیرید.

 

شما می توانید یک روز در هفته از طریق اپلیکیشن رایتل من، یک بسته اینترنت تا 30 گیگابایت یا یک بسته مکالمه جذاب هدیه بگیرید. این هدایا به صورت تصادفی اختصاص داده می‌شود و مهلت استفاده از تمامی بسته‌ها 24 ساعت است

دریافت هدیه از طریق

اپلیکیشن رایتل من

نکات