رایکارت/ رایکد نوعی كارت خرید با قابلیت تخفیف تا 100% است كه می‌توانید برای خرید انواع سيم‌كارت‌های دائمی و اعتباری و نیز انواع خدمات و طرح‌های مصرفی مورد استفاده قرار دهید. رایكارت برای اولين بار در ایران توسط شرکت خدمات ارتباطی رایتل طراحی و ارایه شده است. در صورت داشتن رایکارت/رایکد، می‌توانید با مراجعه به صفحه ثبت نام و خرید قسمت رایکارت/رایکد و کارت هدیه ،سیم‌کارت متناسب با طرح رایکارت/رایکد خود را ثبت‌نام و خریداری نمایید. در انتها بعد از تکمیل فرم اطلاعات فردی با توجه به درصد تخفیف رایکارت، فاکتور نهایی نمایش داده می‌شود.
بامراجعه به صفحه راهنمای استفاده از رایکارت/رایکد، کارت هدیه می‌توانید راهنمای ثبت نام وخرید سیم‌کارت با رایکارت/رایکد را به‌صورت کامل مشاهده فرمایید.

 

رایکارت/رایکد
تاریخ اعتبار رایکارت/رایکد
Load Rightel
نوع سیم کارت عنوان بسته تاریخ انقضاء درصد تخفیف
تمدید رایکارت