جمعه های رایتلی

رایتلی‌ها، هر جمعه از رایتل هدیه بگیرید.

شما می‌توانید هر جمعه از طریق اپلیکیشن و سامانه رایتل من، یک بسته اینترنت تا 30 گیگابایت یا یک بسته مکالمه جذاب هدیه بگیرید. این هدایا به صورت تصادفی اختصاص داده می‌شود و مهلت استفاده از تمامی بسته‌ها 24 ساعت است.

  • امکان فعال‌سازی بسته هدیه فقط یک‌بار در هر جمعه امکان‌پذیر است.
  • مهلت فعال‌سازی بسته هدیه از بامداد روز جمعه (ساعت 00:00) تا ساعت 23:59 همان روز است و پس از آن امکان فعال‌سازی بسته هدیه وجود نخواهد داشت.
  • مهلت استفاده از بسته، 24 ساعت پس از فعال‌سازی است.
  • برای اطلاع از قوانین مصرف بسته‌ها به صفحه بسته‌های مصرفی مراجعه نمایید.