لغو پيامك‌هاي دريافتي

تمامی مشتركين رايتل مي‌توانند جهت لغو پيامك‌هاي دريافتي خود، از روش‌های زير اقدام نمايند:

  1. ارسال يك پيامك خالي به شماره 800 يا شماره 195
  2. شماره‌گيري كد دستوري *800# يا كد دستوري *195#

ابتدا کد دستوری #800* يا #195* را در گوشی خود شماره‌گیری نمایید.
در ادامه، گزینه‌های زیر به شما نمایش داده می‌شود:

  1. خدمات فعال
  2. قطع خدمات محتوایی
  3. قطع تبلیغاتي
  4. تبلیغ از خط شخصی

گزينه 1: تمامی سرويس‌هاي پيامكي فعال مشترك را نمايش مي‌دهد.
گزينه 2: دريافت پيامك‌هاي مبتنی بر محتوا را لغو مي‌كند. (همان سرویس‌هایی که به ازای دریافت پیامک از اعتبار شما کسر می‌کند). ثبت‌نام این سرویس‌ها تنها با درخواست مشترك صورت می‌گیرد و خدمات ارتباطی رايتل بدون درخواست مشترک، نسبت به فعال‌سازی این سرویس‌ها اقدام نخواهد کرد.
گزینه 3: برای غیرفعال کردن و جلوگیری از دريافت پيامك‌هاي تبلیغاتی که از مراکز پیام‌ مانند (100012345 و 3000012345) و شماره‌های مشابه ارسال می‌گردد، کاربرد دارد. (شرکت خدمات ارتباطی رايتل بدون درخواست مشترك، هيچ‌گونه پيامك تبليغاتي ارسال نمي‌كند.)
گزينه 4: با انتخاب گزينه 4 شما می‌توانید شماره شخص ارسال کننده پیامک تبلیغاتی را گزارش نموده تا پيامك‌هاي ارسالي از شماره اعلام شده پس از تاييد اپراتور قطع گردد.

  • در صورت انتخاب هر یک از گزینه‌های بالا، دریافت پیامک‌های بانکی شما با تغییر مواجه نخواهد شد.