در صورت تمایل به اجاره ملک خود برای نصب دکل مخابراتی فرم زیر را تکمیل نمایید

*نام
*نام خانوادگی
*شماره همراه
09
*نشانی
توضیحات
لطفا مکان دقیق ملک پیشنهادی خود را در نقشه زیر مشخص کنید
استان
شهر
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
اینجانب تایید میکنم مالک ملک پیشنهادی هستم.