• طرح تامین اجتماعی

    هـدیه رایتل به بیمه‌شــدگان تامین اجـتماعی

    هر مــاه ۲ گیگابایت اینترنــت
    و ۱۰۰۰ دقیقه تماس رایتلی

    با خــرید یکی از بسته‌هــای اینترنــت منتخــب

  • بنر هدیه بازگشت به خانواده رایتل
  • شماره همسان

ارائه دهنده خدمات نسل سوم و چهارم در ایران، دارای گسترده ترین پوشش شبکه نسل سوم، ارایه دهنده اینترنت همراه پرسرعت، طرح های تشویقی رایتل را در rightel.ir ببینید.

پایان اعتبار