• جشنواره تابستانی
  • طرح مکالمه رایگان
  • معرفی رایتل به دوستان
  • سیم کارت اولی ها
  • طرح تامین اجتماعی
  • مشق همدلی

ارائه دهنده خدمات نسل سوم و چهارم در ایران، دارای گسترده ترین پوشش شبکه نسل سوم، ارایه دهنده اینترنت همراه پرسرعت، طرح های تشویقی رایتل را در rightel.ir ببینید.

پایان اعتبار