• سیم کارت اولی ها
 • طرح تامین اجتماعی

  هـدیه رایتل به بیمه‌شــدگان تامین اجـتماعی

  هر مــاه ۲ گیگابایت اینترنــت
  و ۱۰۰۰ دقیقه تماس رایتلی

  با خــرید یکی از بسته‌هــای اینترنــت

 • شماره همسان
 • بنر سلیمانی 2

ارائه دهنده خدمات نسل سوم و چهارم در ایران، دارای گسترده ترین پوشش شبکه نسل سوم، ارایه دهنده اینترنت همراه پرسرعت، طرح های تشویقی رایتل را در rightel.ir ببینید.

پایان اعتبار