یار ارغوانی

سرویس پیامکی جمع‌آوری کمک‌های مردمی موسسات خیریه
سرویس جمع‌آوری کمک‌های مردمی موسسات خیریه از طریق پیامک، جهت جذب کمک‌های مردمی و به‌منظور ترویج فعالیت‌های نیکوکارانه برای مشترکین رایتل ایجاد شده است.
در حال حاضر تمامی مشترکین با فعال‌سازی این سرویس می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به‌صورت هدایای 10 هزار، 20 هزار و 50 هزارریالی از طریق پیامک به موسسات خیریه مورد نظر اهدا نمایند.

نحوه استفاده از سرويس

مشترکین می‌توانند یک پیامک خالی یا یک پیامک حاوی كلمه (ياري يا yari) را به شماره 2077 ارسال نموده تا نحوه فعال‌سازی و کد موسسه مورد نظر در قالب پیامک برای آنها ارسال گردد.
نکته: هزینه کمک‌های نقدی اعلام شده برای سیم‌کارت‌های اعتباری از اعتبار سیم‌کارت کسر می‌گردد و برای سیم‌کارت‌های دایمی این مبلغ بر روی قبض پایان دوره محاسبه خواهد شد.