تعرفه های پایه

تعرفه مصرف عادی (خارج از بسته) خدمات پایه‌ی هرنوع از سیم‌کارت‌های رایتل به ترتیب مندرج در جدول زیر محاسبه می‌شود:

سرویس سیم‌کارت‌ دایمی سیم‌کارت‌ اعتباری سیم‌کارت‌ دیتا واحد
 
سیم کارت دایمی
سیم کارت اعتباری
سیم کارت دیتا
 
مکالمه درون‌شبکه *333 555 - ریال/ دقیقه
تماس صوتی برون شبکه 555 888 - ریال/ دقیقه
پیامک انگلیسی 159 220 220 ریال/ پیامک
پیامک فارسی 88 105 105 ریال/ پیامک
پیام چندرسانه ای (MMS) 198 400 400 ریال/ پیام چند رسانه ای
(فقط درون‌شبکه)
اینترنت همراه 2G (در حالت رومینگ) 0.4 0.6 0.5 ریال / کیلوبایت
اینترنت 3G/4G 0.15 0.6 0.5 ریال / کیلوبایت

* تعرفه اعلامی در شبکه رایتل محاسبه می گردد، تعرفه تماس درون شبکه در خارج از شبکه رایتل(رومینگ ملی) 499 ریال است.

تماس با شماره‌های خدماتی بر اساس تعرفه هر نوع سیم‌کارت، معادل 555 ریال/ دقیقه برای خطوط دایمی و 888 ریال/ دقیقه برای خطوط اعتباری محاسبه می‌شود. شماره‌های خدماتی شامل موارد زیر هستند:
116,118,120,121,122,124,129,131,132,133,136,137,141,134,135,162,190,191,192,193,194,195,197,199
تماس با شماره‌های اضطراری رایگان و به شرح زیر است.
112,113,114,115،123،110,125
تماس با 111 نیز رایگان است.
توجه: مصرف از حجم ترافیک عادی خدمات داده (در قالب بسته یا تعرفه عادی) جهت بازدید و استفاده از خدمات و محصولات بومی که فهرست آنها در صفحه ترافیک بومی آمده است، مشمول 50% کاهش تعرفه است، به عبارت دیگر، به ازای هر واحد مصرف ترافیک داخلی نصف تعرفه عادی از حساب شما مشترک عزیز کسر می گردد. در هنگام مصرف خدمات داده در قالب بسته خریداری شده نیز مصرفِ هر دو واحد ترافیک داخلی معادل یک واحد محسوب می شود. لازم به ذکر است، مصرف سرویس اینترنت در وب سایت های بین الملل همچنان با تعرفه همیشگی صورت می گیرد.
اطلاعات بیشتر را در مورد ترافیک بومی و بین الملل می توانید در صفحه ترافیک بومی دریافت نمایید.

  • مبنای محاسبه تعرفه کلیه تماس ها بر اساس تعرفه ثانیه‌ای خواهد بود.
  • برخورداری از خدمات سرویس اینترنت نسل چهارم رایتل بدون نیاز به تعویض سیم کارت با قرار داشتن در محدوده پوشش دهی 4G و فعال بودن تنظیمات اینترنت نسل چهارم دستگاه شما در کلیۀ طرح های رایتل فراهم می باشد.
  • در حالت رومینگ ملی، کیفیت ارایه خدمات، مطابق سطح کیفیت خدمات اپراتور میزبان خواهد بود. بنابراین، سرویس اینترنت دریافتی در این مناطق نیز مطابق ویژگی‌های اینترنت (GPRS/EDGE نسل دوم) می باشد.
  • هزینه استفاده از خدمات تماس صوتی و پیامک در حالت رومینگ ملی برای مشترکین رایتل مطابق تعرفه‌های عادی شبکه رایتل (خارج از بسته) است.
  • استفاده از انواع خدمات رایتل در قالب بسته‌ها و طرح‌ها منوط به حضور در شبکه رایتل است.