• رایتل تجاری

شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عنوان اپراتور نسل های جدید مخابرات سیار، خدمات و محصولاتی را ویژه سازمان ها و شرکت ها ارایه می دهد.