گزارش تماس

آگاهی از آخرين وضعيت اعتبار خود پس از هر تماس
مشترکين سيم کارت هاي اعتباري رايتل مي توانيد با استفاده از اين سرويس همواره از وضعيت اعتبار حساب خود مطلع شوند و هزينه‌های خود را مديريت کنند. با اين سرويس، بعد از هر تماس، پيامکی مبنی بر مدت زمان مکالمه، هزينه تماس و باقيمانده اعتبار برای مشترکين ارسال می شود.

نحوه کارکرد

 • سرويس به صورت پيش فرض براي تمامي مشترکين اعتباري فعال مي باشد. جهت غير فعال سازي، مشترکين مي توانند به مديريت حساب کاربري رايتل مراجعه نمايند
 • فعال سازي و انجام تنظيمات از طريق کد دستوري #130*
 • فعال‌سازي و انجام تنظيمات با استفاده از سامانه پيام کوتاه 2020 رايتل طبق کدهاي تعريف شده در جدول زير:
  شرح عملکرد ارسال پيامک به سامانه پيام کوتاه 2020
  مشاهده وضعيت فعلي VIEW ECN
  فعال سازي سرويس ON ECN
  غير فعال سازي سرويس OFF ECN
  راهنما HELP ECN

هزينه

اين سرويس براي تمامي مشترکين اعتباري رايتل رايگان است.