تعرفه رومینگ پرواز

مشترکین رایتل می‌توانند پس از این در سفرهای هوایی و در طول پرواز (پس از برخاستن هواپیما و پیش از نشستن آن) از کلیه خدمات رایتل شامل تماس، پیامک و اینترنت همراه بهره‌مند شوند.
در هنگام استفاده ازسرویس رومینگ پرواز، هزینه تماس بر مبنای دقیقه محاسبه می‌گردد. به عبارتی برای تماس های کمتر از 60 ثانیه، هزینه یک دقیقه تماس محاسبه می شود.
مبنای محاسبه هزینه اینترنت هر 50 کیلو بایت می‌باشد.

خدمات قیمت (ریال)
تماس (دقیقه) 85,000
پیامک 30,000
دیتا (مگابایت) 650,000

جهت آشنایی بیشتر می‌توانید به صفحه رومینگ پرواز مراجعه نمایید.