• اول تو قطع کن
  • جشنواره تابستانی
  • لیگ تابستانه ورزش های الکترونیک
  • معرفی رایتل به دوستان
  • طرح تامین اجتماعی

ارائه دهنده خدمات نسل سوم و چهارم در ایران، دارای گسترده ترین پوشش شبکه نسل سوم، ارایه دهنده اینترنت همراه پرسرعت، طرح های تشویقی رایتل را در rightel.ir ببینید.

پایان اعتبار