تعرفه مکالمات بین الملل

مکالمات بین الملل به تماس‌های خروجی از ایران به شماره ثابت یا همراه کشورهای دیگر گفته می‌شود.

 • تعرفه تماس صوتی بین الملل در جدول زیر بر مبنای ریال برای هر دقیقه می باشد.
 • مبنای محاسبه تعرفه تماس صوتی بین الملل بر حسب ثانیه است.
  • استثنا: مبنای محاسبه تعرفه تماس بین الملل به مقاصد زیر همواره بر حسب دقیقه است:
   ✔ کالدونیای جدید
   ✔ جزایر کوک
   ✔ توکلائو
   ✔ ساموآی آمریکا
   ✔ پلی نزی فرانسه
 • هزینه ارسال پیامک به کلیه مشترکین اپراتورهای خارجی، 8000 ريال است.

جهت مشاهده نرخ مکالمات بین الملل، لطفا نوع سیم کارت و نام کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

نمایش تعرفه تماس بین‌الملل