رایکارت/رایکد

رایکارت/رایکد رایکارت/رایکد یك نوع كارت خرید با قابلیت تخفیف تا 100% است كه می‌توانید برای خرید انواع سيم‌كارت‌های دایمی، اعتباری و یا دیتا و نیز انواع خدمات و طرح‌های مصرفی مورد استفاده قرار گيرد. رایكارت برای اولين بار درایران توسط شرکت خدمات ارتباطی رایتل طراحی و ارایه گردیده است.
رایکارت/ رایکد نوعی كارت خرید با قابلیت تخفیف تا 100% است كه می‌توانید برای خرید انواع سيم‌كارت‌های دائمی و اعتباری و نیز انواع خدمات و طرح‌های مصرفی مورد استفاده قرار دهید. رایكارت برای اولين بار در ایران توسط شرکت خدمات ارتباطی رایتل طراحی و ارایه شده است
بامراجعه به صفحه راهنمای استفاده از رایکارت/رایکد، کارت هدیه می‌توانید راهنمای ثبت نام وخرید سیم‌کارت با رایکارت/رایکد را به‌صورت کامل مشاهده فرمایید.
ثبت نام از طریق رایکد/ رایکارت مشاهده مدت اعتبار رایکارت/ رایکد

تاریخ اعتبار رایکارت/رایکد
Load Rightel
نوع سیم کارت عنوان بسته تاریخ انقضاء درصد تخفیف
تمدید رایکارت