1401/06/06

جهت بررسی وضعیت پوشش دهی در منطقه ای که هم اکنون حضور دارید، روی گزینه کلیک کنید.
با کلیک روی هر نقطه از نقشه، نوع شبکه در دسترس (نسل سوم و چهارم) و جزییات کیفیت شبکه، نمایش داده می شود.
 

راهنمای مناطق تحت پوشش در مناطق خارج از پوشش شبکه رایتل، امکان اتصال به شبکه سایر اپراتورهای پوشش دهنده آن منطقه و استفاده از خدمات نسل دوم برقرار است.
نقشه نواحی تحت پوشش، نمایشگر شهرها و سایر مناطق برخوردار از پوشش شبکه رایتل است. جهت مشاهده پوشش منطقه مورد نظر خود می توانید نام شهر را از فهرست شهرهای تحت پوشش انتخاب کنید.
با توجه به تاثیر عوامل محیطی در شبکه تلفن همراه، نقشه پوشش تقریبی بوده و ممکن است در برخی موارد با تجربه مشترک، متفاوت باشد.
گزینه سرویس موقعیت دستگاه /Location Services خود را فعال نمایید.