سیم کارت آبی

سيم‌کارت‌های آبی

در طرح سیم‌کارت‌های آبی، شما هواداران تیم پرافتخار استقلال می توانید با خرید یکی از سیم‌کارت‌های دائمی یا اعتباری زیر در باشگاه هواداران این تیم عضو شده و علاوه بر حمایت از تیم خود، از مزایا و طرح های گوناگون این طرح بهره مند شوید.

سيم‌کارت دائمی آبی 100 (شماره رند)

با خرید سیم‌کارت دائمی آبی 100، تنها با پرداخت 2,400,000 ریال از هدایای زیر با اعتبار 1 سـاله بهره مند شوید:

 

 • 100 گیگابایت اینترنت همراه + سیم‌کارت هدیه
 • امکان انتخاب شماره رند
 • 4000 دقیقه مکالمه درون شبکه
 • 400 دقیقه مکالمه برون شبکه
 • 4000 عدد پیامک درون شبکه
 • 400 عدد پیامک برون شبکه

سيم‌کارت دائمی آبی 40

با خرید سیم‌کارت دائمی آبی 40، تنها با پرداخت 800,000 ریال از هدایای زیر با اعتبار 1 ماهه بهره مند شوید:

 

 • 40 گیگابایت اینترنت همراه + سیم‌کارت هدیه
 • امکان انتخاب شماره
 • 440 دقیقه مکالمه درون و برون شبکه
 • 440 عدد پیامک درون و برون شبکه

سيم‌کارت اعتباری آبی 14 (شماره رند)

با خرید سیم‌کارت اعتباری آبی 14، تنها با پرداخت 400,000 ریال از هدایای زیر با اعتبار 1 ماهه بهره مند شوید:

 

 • 14 گیگابایت اینترنت همراه + سیم‌کارت هدیه
 • امکان انتخاب شماره رند
 • 140 دقیقه مکالمه درون و برون شبکه
 • 140 عدد پیامک درون و برون شبکه

سيم‌کارت اعتباری آبی 4

با خرید سیم‌کارت اعتباری آبی 4، تنها با پرداخت 140,000 ریال از هدایای زیر با اعتبار 1 ماهه بهره مند شوید:

 

 • 4 گیگابایت اینترنت همراه + سیم‌کارت هدیه
 • امکان انتخاب شماره
 • 44 دقیقه مکالمه درون و برون شبکه
 • 44 عدد پیامک درون و برون شبکه

بسته‌های آبی

بسته های مصرفی آبی شامل بسته های اینترنت، مکالمه و ترکیبی می باشد که می‌توانید از طریق درگاه‌های زیر خریداری نموده و در هزینه های خود صرفه جویی کنید.

اپلیکیشن رایتل من

خرید بسته از سایت

سامانه رایتل من

کد دستوری #200*

فروشگاه‌های رایتل

نکات و قوانین